Formulář pro přepsání odběrového místa

Odběrné místo

Ulice a číslo
Město
PSČ
EIC Vložte prosím pouze posledních 8 znaků EIC
27ZG102Z

EIC kód naleznete na jednom z následujících dokumentů:
– vyúčtovací faktura
– smlouva o připojení k distribuční soustavě
– smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Číslo plynoměru
Gasmeter number
Stav měřidla ke dni předání odběrného místa
m3